B-rijbewijs voor 4,2 tons elektrische bedrijfswagen proef

Volledig elektrische bedrijfswagens tot 4.250kg mogen, onder voorwaarden, met een B-rijbewijs worden bestuurd. De hiervoor benodigde wetgeving is zeer recent in werking getreden en er kan nu worden ingeschreven. Dat meldt TLN.

Met de nieuwe regeling is het mogelijk met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot een maximum gewicht van 4.250 kg te besturen. Normaal is daarvoor een C-rijbewijs vereist.

Elektrische bedrijfswagens zijn duurder en veel zwaarder dan reguliere voertuigen. De regeling is nodig om de invoering van volledig elektrische bedrijfswagens in stedelijke gebieden te versnellen.

Voor deze regeling zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Naast een volledig elektrische aandrijving moeten de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van goederen, mogen ze niet worden gebruikt met een aanhangwagen en is de inzet alleen in Nederland toegestaan. Ook moeten de kentekens zijn opgenomen in een, door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opgesteld en beheerd, register.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen gelden er aanvullende eisen voor de bestuurders. Zij moeten bij een erkende rijschool een aanvullende rijopleiding van ten minste 5 uur hebben gevolgd. De gegevens van chauffeurs die de opleiding hebben gedaan, worden vastgelegd in het RVO-register, zodat handhavers dit makkelijk kunnen controleren. Het bedrijf waar de bestuurder in dienst is moet daarnaast participeren in Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en als zodanig in het RVO-register staan.

Deelnemers zijn in het kader van de proef vrijgesteld van de tachograafplicht. Deelnemende bedrijven moeten verder één keer per jaar het aantal kilometers dat met de elektrische voertuigen is gereden en de regio waarin ze actief zijn, aan het RVO rapporteren. Dat is nodig om het proefproject te evalueren en de milieuwinst te rapporteren.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial